Who We Are & What We Do

Donegal County Childcare Committee (DCCC) was established in 2000 as one of the 30 County/City Childcare Committees set up throughout the country. DCCC is a local government supported agency with a countywide remit that works for the development, sustainability and advancement of high quality childcare and education in County Donegal. DCCC is a company limited by guarantee (CLG) and is funded primarily by the Department of Children and Youth Affairs (DCYA).

DCCC Logo 1

Mission Statement

Proactively working in partnership and effecting positive change with our partners, providers and key stakeholders and implementing the National Childcare Funding Programmes on behalf of the Department of Children and Youth Affairs at local level in County Donegal.

Vision

To excel in the development and support of quality early childhood care and education in County Donegal to bring about positive outcomes for children and families.

The DCCC works with the following stakeholders:

  • New and existing childcare providers, including childminders
  • Potential childcare providers
  • Parents
  • Students
  • Organisations with a remit for, and interest in, childcare.

An Coiste Cúram Páistí Chontae Dhún na nGall….

  • Tá meas ag CCCD ar ‘dearcadh iomlán an pháiste’, le cois deiseanna a bheith ag páistí foghlaim agus forbairt, chomh maith le bheith sláintiúil agus iad fein a chosaint. Measann siad gur chóir dóibh bheith in ann aitheantas aonarach agus féinmheas a chrúthú agus a gcuid dearcthaí a chur in iúl agus ‘glór’ a bheith acu.
  • Tá meas ag CCCD ar luath-óige agus é mar chéim leithleach chun dearcthaí dearfach d’fhoghlaim fadthéarmach a chothú agus chun sult agus buanna tríd soláthar a bhaineann le taithí súgartha sultmhar, chomh maith le dúshlánach agus saibhir a bhaint amach.
  • Ceadaíonn CCCD treoirlínte cleachtaí náisiúnta do chaighdeán cúram luath-óige agus oideachais, le cois Síolta: An Frámaíocht Náisiúnta Caighdeáin do oideachas luath-óige, Aistear: An Frámaíocht do luath-oideachas agus rialacháin chúram páistí (Seirbhísí Réamhscoile)
  • Tugann CCCD ardú céime do sheirbhísí cáilíochta do pháistí agus do theaghlaigh agus creideann siad gur soláthar bunúsach atá i gceist le traenáil agus forbairt phroifisiúnta leanúnach maidir le cáilíocht cúram luath-óige agus cleachtadh oideachais agus soláthar.

Find out more about Donegal Childcare Committee by Downloading our 'At A Glance' Leaflet

Skip to content