Updating of Aistear as Gaeilge

A chairde,

There is an online focus group on the updating of Aistear as Gaeilge on Thursday at 3.30. We would be grateful if you could spread the word.

You can register here – https://ncca.ie/ga/an-luath-%C3%B3ige/forbairt%C3%AD-oideachais-luath-%C3%B3ige/aistear-%C3%A1-nuashonr%C3%BA/comhairli%C3%BAch%C3%A1n/

To access the form in Irish you just need to press the button at the top of the screen.

Tá Aistear á nuashonrú againn faoi láthair agus beidh fócasghrúpa ar líne againn d’oideachasóirí atá ag obair i suíomhanna lán-Ghaeilge ar an 12ú Deireadh Fómhair ó 3:30pm go 4:30pm. Bheimis fíor bhuíoch dá bhféadfá cabhrú leis an scéal a scaipeadh.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin gcomhairliúchán agus nasc chun clárú don ghrúpa fócais anseo:

https://ncca.ie/ga/an-luath-%C3%B3ige/forbairt%C3%AD-oideachais-luath-%C3%B3ige/aistear-%C3%A1-nuashonr%C3%BA/comhairli%C3%BAch%C3%A1n/

Le dea-mhéin,

Jacqui de Paor

Comhordaitheoir Tacaíochta Gaeilge (Foghlaim & Cúram na Luath-Óige) Aonad um Ardchaighdeán

Irish Language Supports Coordinator (Early Learning & Care) Quality Unit

Share this Page:

Skip to content