Múinteoir Luathbhlianta Naíonra An Tearmann

Sean Scoil an Tearmainn, Currin, An Tearmann, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, F92 HT22.
Is post páirtaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine.
Naíonra An Tearmann
October 2, 2023

Share This:

Job Description

Is post páirtaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine.

Qualifications Required

Ní mór d’iarrthóirí cáilíocht Leibhéal 5 i gCúram Leanaí (QQI/ FETAC nó a chomhionann) a bheith acu, agus taithí ar obair le páistí faoi chúig bliana d’aois chomh maith le taithí ag obair mar chuid d’fhoireann. Tá líofacht sa Ghaeilge riachtanach don phost seo.

Experience Required

Taithí ar obair le páistí faoi chúig bliana d’aois

Further Information

Beidh CNNG ag cuir painéal fostaithe/oibrithe le chéile ón agallamh seo chun postanna eile a thagann aníos san Ionad Cúram Leanaí a líonadh.

How to Apply

Tá lánrogha ag CNNG é sin a athrú de réir mar a fheileann sé don chomhlacht agus ag brath ar na postanna atá le líonadh.

 

Seol litir iarratais agus CV chomh maith le cóip de do chuid cáilíochtaí chuig:

grace@cnng.ie

An tOifigeach Forbartha,

Comhar Naíonraí na Gaeltachta,

Aonad 16,

Gteic Aislann Ghaoth Dobhair,

Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair,

Na Dóirí Beaga,

Leitir Ceanainn,

Co. Dhún na nGall.

Skip to content