Naíonra na mBeachóg

Scoil Náisiúnta Mhín Tine Dé, Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall.
NCS (National Childcare Scheme), ECCE (Early Childhood Care & Education)
38
Club Bricfeasta/Breakfast Club 8 – 9 r.n. Naíonra/Preschool 9-12 r.n. Iar naíonra/Afternaíonra 12-2 i.n. Iarscoil/Afterschool 2-6 i.n.

Description

Forbairt spreagúil laistigh dár seirbhísí Cúram Leanaí Luathbhlianta agus Iarscoile i Scoil Meentinadea, Ard an Rátha. Tá an-áthas orainn a fhógairt go n-osclófar naíonra nua, iar-naíonra agus seirbhís iarscoile atá le tosú ar an 30 Lúnasa, 2023. Ní gá do leanaí freastal ar scoil Meentinadea chun leas a bhaint as ár seirbhísí.

 

Exciting development within our Early Years and After School Childcare services at Scoil Meentinadea, Ardara. We are thrilled to announce the forthcoming opening of a new naíonra, afternaíonra, and after-school service, scheduled to commence on August 30th, 2023. Children do not need to attend Meentinadea school to avail of our services.

Gallery

Contact Info

Finding us

Share:

Skip to content