Suirbhé ar Sholáthar Lán-Ghaeilge/ Irish Medium Provision survey

If you provide Irish-medium early learning and care or school-age childcare, or are interested in doing so, DCEDIY would like to hear from you on current and future provision.

Below you will find a link to a short survey for all centre-based settings and a separate link to a short survey for childminders. Please submit 1 survey response per setting by 5pm on Friday, 16 December 2022.

DCEDIY are trying to get a full picture of the extent of Irish-medium provision across the country, so we would encourage all Irish-medium services to complete this short survey. Your responses will also help us to improve supports for Irish-medium services including services that would like to strengthen their provision through Irish.

Suíomh Ionad-Bunaithe/ Centre-based settings:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyonIrish-MediumProvisionofELCSAC2022

Feighlíocht Leanaí/ Childminding:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyonIrish-MediumProvisionofChildminding2022

Más suíomh Lán-Ghaeilge thú, nó suim agat oibriú trí mheán na Gaeilge, teastaíonn uainn do thuairimí ar do sholáthar faoi láthair agus sa todhchaí a chloisteáil.

Féach thíos, tá nasc chuig suirbhé gairid do gach suíomh ionad-bhunaithe agus nasc eile le suirbhé gairid d’fheighlithe leanaí.

Líon isteach suirbhé amháin do gach suíomh le do thoil roimh 5i.n ar an Aoine, 16ú Nollag 2022.

Táimid ag bailiú eolas ar shuímh Luathfhoghlama agus Cúraim Leanaí agus Feighlithe Leanaí Lán-Ghaeilge ar fud na tíre agus iarrfaimid oraibh an suirbhé gairid seo a líonadh isteach.

Cabhróidh an t-eolas a roinnfidh tú linn láidreacht ar na tacaíochtaí do na seirbhísí Lán-Ghaeilge a dhéanamh, chomh maith leis na suímh a theastaíonn uathu a soláthar a ofráil trí Ghaeilge.

Suíomh Ionad-Bunaithe/ Centre-based settings:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyonIrish-MediumProvisionofELCSAC2022

Feighlíocht Leanaí/ Childminding:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyonIrish-MediumProvisionofChildminding2022

Share this Page:

Skip to content