Public consultation on a national plan for Irish language provision / Comhairliúchán poiblí ar Phlean Náisiúnta do Sholáthar Gaeilge

Following on from the launch of the public consultation on a national plan for Irish language provision in Early Learning and Care (ELC) and School-Age Childcare (SAC), on 06/06, providers, early years educators, practitioners and parents are invited to engage with the consultation through completing the online survey and/ or a written submission. 

Please see link to online survey 

All information on the consultation is available here.

Táimid ag lorg a thuilleadh tacaíocht leis an gcomhairliúchán poiblí ar Phlean Náisiúnta do Sholáthar Gaeilge san Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige (ELC) agus sa Chúram Leanaí d’Aois Scoile (SAC).

An féidir libh aird a chuir ar an gcomhairliúchán le suíomhanna, na hoideoirí luathbhlianta agus grúpaí tuismitheoirí chun an suirbhé a líonadh isteach agus nó aighneacht i scríbhinn.Beimid buíoch díot nasc díreach chuig an suirbhé a roinnt.

Tá gach eolas ar fáil anseo

Share this Page:

Skip to content